Thu hút FDI vẫn 'sáng cửa'

Thu hút FDI vẫn 'sáng cửa'

Hết 11 tháng năm 2022, vốn FDI thực hiện đạt 19,68 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt là 3 nền kinh tế đầu tư lớn nhất vào Việt Nam.
Thu hút vốn FDI 10 tháng đạt hơn 22 tỷ USD

Thu hút vốn FDI 10 tháng đạt hơn 22 tỷ USD

Sáng 29/10, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 10 tháng năm 2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong đạt hơn 22,46 tỷ USD, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2021 song tăng 9,9 điểm phần trăm so với 9 tháng năm 2022.
Tận dụng cơ hội hút làn sóng đầu tư mới

Tận dụng cơ hội hút làn sóng đầu tư mới

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hàng năm trong khu công nghiệp, khu kinh tế đang chiếm khoảng 35 - 40% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký tăng thêm của cả nước và tính riêng trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, vốn đầu tư nước ngoài khu vực này chiếm 70 - 80% tổng vốn đăng ký cả nước.
Bình Dương tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút FDI

Bình Dương tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút FDI

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), tính đến ngày 20/6/2022, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) bao gồm cả vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp tại Việt Nam đã đạt trên 14,03 tỷ USD.