Bình Dương tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút FDI

Bình Dương tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút FDI

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), tính đến ngày 20/6/2022, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) bao gồm cả vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp tại Việt Nam đã đạt trên 14,03 tỷ USD.