Ecopark: Bền bỉ với lối đi riêng

Ecopark: Bền bỉ với lối đi riêng

Ngay từ lúc khởi đầu,Tập đoàn Ecopark đã chọn lối đi riêng khi triển khai dự án bất động sản xanh cùng tên. Phấn đấu không mệt mỏi suốt những năm qua, với sự phát triển không ngừng, giờ đây Ecopark tiếp tục vươn đến những dự án đầu tư mới nhưng vẫn trên hướng đi bền bỉ đã chọn: Gắn với môi trường, sinh thái và sức khỏe của nguời dân