Giá chào thuê đất công nghiệp tăng 20-30%

Giá chào thuê đất công nghiệp tăng 20-30%

Bộ Xây dựng vừa công bố báo cáo thống kê cho đến cuối năm 2020 trong đó thông tin, bất động sản khu công nghiệp là loại hình có sự tăng trưởng tích cực về cả giá thuê và tỷ lệ lấp đầy.