EVN lỗ hơn 1.300 tỷ đồng từ bán điện năm 2020

EVN lỗ hơn 1.300 tỷ đồng từ bán điện năm 2020

Dù lỗ hơn 1.300 tỷ từ hoạt động kinh doanh điện năm 2020 song nhờ thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện, năm 2020 EVN vẫn ghi nhận lãi hơn 4.742 tỷ đồng.