Fed có khả năng hạ lãi suất sớm nhất là vào tháng 9/2024

Fed có khả năng hạ lãi suất sớm nhất là vào tháng 9/2024

Các thước đo lạm phát được Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ưa chuộng đang sắp cho thấy nền kinh tế này đã có những tiến bộ tăng trưởng hàng tháng kể từ cuối năm 2023 - một bước đệm để các quan chức bắt đầu hạ lãi suất và có khả năng sớm nhất là vào tháng 9/2024.