Giá xăng dầu tiếp tục lập đỉnh mới

Giá xăng dầu tiếp tục lập đỉnh mới

Từ 15h ngày 21/6, xăng E5 RON 92 tăng 185 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 500 đồng/lít. Trong khi đó, các mặt hàng dầu tại kỳ điều chỉnh lần này cũng tăng khá mạnh.