Giá xăng tăng sốc hơn 1.400 đồng/lít

Giá xăng tăng sốc hơn 1.400 đồng/lít

Sau khi điều, chỉnh giá xăng E5 RON 92 tăng 1.430 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 1.460 đồng/lít. Các loại dầu cũng tăng cao, trong đó dầu diesel tăng 1.170 đồng/lít; dầu hỏa tăng 1.010 đồng/lít, dầu mazut tăng 120 đồng/kg.