Yahoo và AOL về tay chủ mới trong thương vụ 5 tỷ USD

Yahoo và AOL về tay chủ mới trong thương vụ 5 tỷ USD

Công ty viễn thông Verizon đã quyết định bán toàn bộ bộ phận truyền thông, trong đó có Yahoo và AOL, cho công ty đầu tư tư nhân Apollo với giá 5 tỷ USD, lỗ nặng so với giá mua vào 9 tỷ USD vài năm trước.