Dịch COVID-19 có tác động đáng kể về kinh tế đối với châu Á đang phát triển

Dịch COVID-19 có tác động đáng kể về kinh tế đối với châu Á đang phát triển

(DNVN) - Theo phân tích mới của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), sự bùng phát của dịch corona virus mới (COVID-19) đang diễn ra sẽ có tác động đáng kể đến các nền nền kinh tế châu Á đang phát triển thông qua nhiều kênh, bao gồm giảm mạnh nhu cầu trong nước, du lịch và kinh doanh du lịch, liên kết sản xuất và thương mại, gián đoạn cung ứng và ảnh hưởng sức khỏe.