Bất động sản CRV nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trên sàn HOSE

Bất động sản CRV nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trên sàn HOSE

CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV vừa gửi hồ sơ đăng ký niêm yết lên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), theo đó số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 672.416.640 đơn vị, tương đương vốn điều lệ gần 6.724,17 tỷ đồng.
Phát triển thị trường chứng khoán trên cơ sở đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch

Phát triển thị trường chứng khoán trên cơ sở đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch

Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, chúng ta đã đạt được những kết quả rất tốt sau 25 năm phát triển. Để thị trường chứng khoán bền vững, điều đặc biệt quan trọng là phải đặt sự phát triển thị trường trên cơ sở đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch.