Sau 6 tháng, các ngân hàng đã thực hiện được bao nhiêu % mục tiêu lợi nhuận năm?

Sau 6 tháng, các ngân hàng đã thực hiện được bao nhiêu % mục tiêu lợi nhuận năm?

Bức tranh lợi nhuận ngân hàng 6 tháng đầu năm cho thấy những mảng sáng tối đan xen, với 15/26 ngân hàng TMCP được thống kê ghi nhận LNTT tăng so với cùng kỳ trong khi số còn lại báo lãi giảm. Đáng chú ý, trong khi nhiều ngân hàng đưa ra kế hoạch kinh doanh khá lạc quan cho cả năm, chặng đường hướng tới mục tiêu lợi nhuận năm đến nay đang cho thấy nhiều thách thức.
FPT đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 20% trong năm 2022

FPT đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 20% trong năm 2022

Sau năm tăng trưởng ấn tượng trên 20%, FPT tiếp tục đề ra mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2022 tăng hai chữ số và dự chi 4.000 tỷ đồng để đầu tư các mảng công nghệ, viễn thông và giáo dục,...