FPT đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 20% trong năm 2022

Lê Thị Thu Hà 07:45 | 18/03/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau năm tăng trưởng ấn tượng trên 20%, FPT tiếp tục đề ra mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2022 tăng hai chữ số và dự chi 4.000 tỷ đồng để đầu tư các mảng công nghệ, viễn thông và giáo dục,...

CTCP FPT (Mã: FPT) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, dự kiến đại hội diễn ra vào chiều 7/4.

Duy trì kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số

Năm 2022, tập đoàn trình cổ đông kế hoạch với 42.420 tỷ đồng doanh thu và 7.618 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 19% và hơn 20% so với thực hiện năm 2021.

Trong đó, cả ba khối công nghệ, khối viễn thông, khối giáo dục, đầu tư và khác đều kỳ vọng tăng trưởng hai chữ số cả về doanh thu và lợi nhuận. hối công nghệ dự kiến sẽ tiếp tục đóng góp lớn nhất (gần 59%) vào tổng doanh thu với 24.900 tỷ đồng, còn khối giáo dục đầu tư và khác sẽ tăng trưởng mạnh nhất với 32,5%.

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên FPT.

Với khối công nghệ, tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng các khu tổ hợp văn phòng tại các thành phổ lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM... cũng như đầu tư vào hạ tầng công nghệ phục vụ hoạt động kinh doanh.

Với khối viễn thông, FPT dự kiến đầu tư bổ sung một tuyến trục để đảm bảo hệ thống tuyến trục nội địa, tiếp tục nâng cấp chất lượng hạ tầng mạng nội địa và hệ thống trung tâm dữ liệu. 

Tại khối giáo dục, tập đoàn đầu tư mở rộng các khuôn viên tại khu vực Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bình Định; đưa vào hoạt động hai điểm trường phổ thông mới tại Bắc Ninh, Hải Phòng; tiếp tục hoàn tất thủ tục đầu tư các dự án trường liên cấp tại Quảng Nam, Bắc Giang, Hà Nam...

Tổng chi phí đầu tư dự kiến là 4.000 tỷ đồng, trong đó hết 2.000 tỷ đồng là cho mảng viễn thông, mảng công nghệ dự kiến tiêu tốn 1.200 tỷ, còn lại là khối giáo dục và khác.

Chia cổ tức năm 2021 tổng tỷ lệ 40%

Về kế hoạch cổ tức, FPT dự kiến trình cổ đông chi trả 20% bằng tiền mặt (2.000 đồng/cp) cho năm 2021, trong đó 10% đã thực hiện trong năm 2021. 10% còn lại sẽ thanh toán sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt và dự kiến thực hiện trước cuối quý III/2022.

Ngoài ra, công ty đề xuất trình thêm mức chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu (cứ 100 cp được nhận thêm 20 cp mới) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ, nhờ việc cổ phiếu FPT có thanh khoản tốt hơn cho cổ đông.

Cho năm 2022, tập đoàn duy trì tỷ lệ cổ tức 20% bằng tiền mặt. Mức chia của cả năm cụ thể sẽ được ĐHĐCĐ thường niên 2023 quyết định.

Phát hành hơn 6,6 triệu cp ESOP

Hội đồng quản trị FPT mới đây cũng cho biết sẽ triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ (ESOP) trong năm 2022 sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán.

Cụ thể, công ty dự kiến phát hành hơn 4,5 triệu cổ phiếu ESOP cho các cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2021, là các nhân viên có level 4 trở lên và một số nhân sự có thành tích đặc biệt trong sự phát triển của công ty. Ngoài ra là hơn 2,1 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn. ESOP sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng ba năm.

Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cp, trong khi giá cổ phiếu FPT chốt phiên 17/3 là 92.000 đồng/cp. Theo danh sách công bố, có 171 nhân sự đăng ký tham gia mua ESOP 

Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong năm 2021. (Nguồn: TradingView).