Nhiều khuyến nghị để phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam

Nhiều khuyến nghị để phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam

(DNVN) - Hội nghị Cấp cao lần thứ 3 và Diễn đàn các bên liên quan lần thứ nhất Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) sáng 10/12 đã đưa các khuyến nghị tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên chính, gồm: Năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng, cải cách ngành năng lượng, tiếp cận năng lượng, dữ liệu và thống kê năng lượng.
Điện gió hứa hẹn nhiều cơ hội phát triển cho Việt Nam

Điện gió hứa hẹn nhiều cơ hội phát triển cho Việt Nam

(DNVN) - Điện gió là một trong những giải pháp cần thiết cho việc phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch tại Việt Nam. Tuy còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng ngành điện gió hứa hẹn nhiều cơ hội to lớn, Hiệp hội Điện gió toàn cầu (GWEC) khuyến nghị.