Cảnh báo một số mô hình huy động vốn đa cấp trên nền tảng thương mại

Cảnh báo một số mô hình huy động vốn đa cấp trên nền tảng thương mại

(DNVN) - Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) những mô hình, dự án kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử với cam kết lợi nhuận rất cao để lôi kéo nhà đầu tư có dấu hiệu là hoạt động đầu tư theo mô hình kim tự tháp và là hành vi bị cấm theo quy định hiện hành.