So găng 'núi' tiền mặt của đại gia bán lẻ

So găng 'núi' tiền mặt của đại gia bán lẻ

Trong thời điểm kinh doanh khó khăn, nhiều doanh nghiệp bán lẻ với số tiền gửi lên tới hàng nghìn tỷ đã mang về hàng trăm tỷ tiền lãi, đóng góp phần lớn vào lợi nhuận trong nửa đầu năm 2023.
ABS: Xu hướng lãi suất giảm dần từ nửa cuối năm 2023 giúp kênh đầu tư cổ phiếu hấp dẫn hơn so với gửi tiết kiệm

ABS: Xu hướng lãi suất giảm dần từ nửa cuối năm 2023 giúp kênh đầu tư cổ phiếu hấp dẫn hơn so với gửi tiết kiệm

Với ước tính P/E forward 2023 hiện đang ở mức 9,7x, nằm sâu dưới mức âm 2 lần độ lệch chuẩn quá khứ. P/E 2024 ước tính ở mức 8,6x. Nhóm phân tích của ABS cho rằng đây là mức định giá thấp kỷ lục trong lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam và rất hấp dẫn trong trung và dài hạn.