Tiền gửi ngân hàng giảm, dự báo lãi suất quý IV giảm nhẹ

Tiền gửi ngân hàng giảm, dự báo lãi suất quý IV giảm nhẹ

Các ngân hàng cho biết nhu cầu gửi tiền trong quý III đã giảm mạnh đồng thời xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) quý IV lợi nhuận trước thuế cùng các kết quả hoạt động kinh doanh trong quý điều tra có chiều hướng “suy giảm” so với quý trước.