Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Thời cơ quý báu tạo cú hích phát triển

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Thời cơ quý báu tạo cú hích phát triển

(DNVN) - Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, hiện Việt Nam đang hội tụ đầy đủ các yếu tố và điều kiện để tạo nên cú hích lớn cho sự phát triển thần kỳ. Chính vì vậy, ngay lúc này chúng ta cần phải có những hành động nhanh và mạnh hơn để hỗ trợ doanh nghiệp chớp lấy thời cơ “vàng”, nhằm phục hồi và phát triển bứt phá, kích thích tăng trưởng.