Hà Tĩnh: Nhiều người dân trắng tay sau lũ

Hà Tĩnh: Nhiều người dân trắng tay sau lũ

Lũ chồng lũ, bão chồng bão, cứ thế thiên tai cứ dồn dập kéo đến khiến cho cuộc sống của người dân Hà Tĩnh đã nghèo nay còn nghèo thêm, nhiều gia đình trắng tay sau lũ.