Nhiều ngân hàng Việt được nâng xếp hạng

Nhiều ngân hàng Việt được nâng xếp hạng

Theo TS Phạm Minh Tú, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng, một trong những công cụ giám sát quan trọng của cơ quan quản lý là hoạt động xếp hạng các tổ chức tín dụng (TCTD) để phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng nói chung và trong công tác thanh tra, giám sát, cấp phép, cơ cấu lại TCTD nói riêng.