Năm 2020 ngành thuế thu vượt 24,4 ngàn tỷ đồng

Năm 2020 ngành thuế thu vượt 24,4 ngàn tỷ đồng

Ngày 5/1/2021, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2020 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2021 với 64 điểm cầu trong cả nước.