NovaGroup bán 150 triệu cổ phiếu NVL của Novaland, chuẩn bị tái cấu trúc toàn bộ tập đoàn

NovaGroup bán 150 triệu cổ phiếu NVL của Novaland, chuẩn bị tái cấu trúc toàn bộ tập đoàn

Mới đây, Novagroup (cổ đông lớn nhất của Novaland) đã quyết định bán 150 triệu cổ phiếu NVL với mục đích "tập trung bổ sung các nguồn vốn để thực hiện các phương án xử lý trái phiếu, đưa hệ số tài chính của công ty về mức an toàn trong chiến lược tái cấu trúc toàn bộ tập đoàn".