OceanBank có tổng giám đốc mới

OceanBank có tổng giám đốc mới

Ngân hàng Nhà nước mới đây đã bổ nhiệm ông Trần Trung Dũng giữ chức vụ thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc OceanBank.
Ocean Group (OGC): 6 tháng lỗ ròng 58 tỷ đồng, kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động

Ocean Group (OGC): 6 tháng lỗ ròng 58 tỷ đồng, kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động

Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo tiếp tục giữ diện hạn chế giao dịch với cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Đại Dương (mã: OGC). Tại báo cáo tài chính bán niên 2022 đã soát xét gần đây, OGC tiếp tục báo lỗ ròng 58,3 tỷ đồng, dẫn đến lỗ lũy kế lên tới 2.759,65 tỷ đồng.
Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Ocean Group cùng xin từ nhiệm

Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Ocean Group cùng xin từ nhiệm

Trước ngày diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Tập đoàn Đại Dương - Ocean Group (mã CK: OGC) công bố nhận được đơn từ nhiệm của loạt nhân sự chủ chốt trong tập đoàn, bao gồm 3/5 thành viên HĐQT, 2/3 thành viên Ban kiểm soát.