Đề xuất thêm chính sách ưu đãi với dự án nhà ở xã hội

Đề xuất thêm chính sách ưu đãi với dự án nhà ở xã hội

Để góp phần xây dựng hoàn thiện các cơ chế chính sách, pháp luật và xác định các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư đẩy mạnh triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội nhanh hơn, Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh cho rằng cần tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt thủ tục, cũng như bổ sung hoặc tăng thêm chính sách ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, mở rộng đối tượng được mua nhà ở xã hội.
Đưa nhà ở xã hội đến đúng đích người thụ hưởng

Đưa nhà ở xã hội đến đúng đích người thụ hưởng

Hiện nay nguồn cung nhà ở xã hội đang thấp hơn lực cầu rất nhiều. Bên cạnh đó, cũng đang tồn tại một thực tế là dù đã nhận được nhiều hỗ trợ từ chính sách như ưu đãi lãi suất vay khi mua nhà ở xã hội nhưng không phải ai cũng đạt được giấc mơ “an cư”.
Thủ tướng đề nghị nghiên cứu thành lập Quỹ Nhà ở xã hội

Thủ tướng đề nghị nghiên cứu thành lập Quỹ Nhà ở xã hội

Thủ tướng yêu cầu các Bộ Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, NHNN tập trung xây dựng, sớm ban hành các Nghị định, văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn liên quan đến việc triển khai các dự án nhà ở xã hội. Trong đó, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trên tinh thần cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền để giảm tối đa thời gian, chi phí thực hiện dự án nhà ở xã hội.
Yêu cầu nghiên cứu thành lập quỹ đầu tư nhà ở xã hội

Yêu cầu nghiên cứu thành lập quỹ đầu tư nhà ở xã hội

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các đơn vị nghiên cứu thành lập quỹ đầu tư nhà ở xã hội bao gồm ngân sách Nhà nước, đóng góp của doanh nghiệp từ chi phí 20% Xây nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại và các nguồn hợp pháp khác...