Tổ chức thành công Kỳ họp Ban Chấp hành VBCSD

Tổ chức thành công Kỳ họp Ban Chấp hành VBCSD

(DNVN) - Ngày 23/06, VBCSD (VCCI) đã tổ chức thành công Kỳ họp Ban Chấp hành VBCSD nhiệm kỳ 2020-2023. Kỳ họp đã thông qua danh sách Ban Thường trực nhiệm kỳ mới, với vị trí Chủ tịch do TS. Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI đảm nhiệm, Đồng Chủ tịch do ông Binu Jacob – Tổng Giám đốc Nestle Việt Nam đảm nhiệm, cùng các Phó Chủ tịch và thành viên Ban Thường trực.