Những điều kiện để có "thẻ xanh Covid-19" sau ngày 15/9?

Những điều kiện để có "thẻ xanh Covid-19" sau ngày 15/9?

Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có tờ trình gửi UBND TP về việc ban hành kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 giai đoạn sau ngày 15/9, TP sẽ sử dụng "thẻ xanh Covid-19" để người dân tham gia các hoạt động lao động sản xuất.