Bắc Giang liên tiếp phê duyệt nhiều khu đô thị quy mô lớn

Bắc Giang liên tiếp phê duyệt nhiều khu đô thị quy mô lớn

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Bắc Lý - Hương Lâm mở rộng, huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/500). Trước đó, nhiều dự án khu đô thị mới cũng được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt.