TP Nam Định sẽ lấy khu vực phía bắc làm Trung tâm hành chính mới, là bộ mặt của thành phố

TP Nam Định sẽ lấy khu vực phía bắc làm Trung tâm hành chính mới, là bộ mặt của thành phố

Phân khu phía Bắc thành phố Nam Định gồm toàn bộ địa giới hành chính 4 phường: Lộc Vượng, Lộc Hạ, Hạ Long, Thống Nhất. Đây là khu vực tập trung Trung tâm hành chính mới của thành phố, trung tâm y tế, thể dục thể thao, đào tạo, thương mại dịch vụ, là bộ mặt mới của đô thị Nam Định.