Xử lý nghiêm trường hợp san đồi, lấp hồ để phân lô, bán nền

Đông Bắc 16:46 | 02/09/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm trường hợp san ủi đồi núi, san lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối để phân lô, bán nền.

 Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tích cực chỉ đạo, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp san ủi đồi núi, san lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối... để phân lô, bán nền; xây dựng trên đất nông nghiệp trái quy định của pháp luật.

 Bộ TNMT  yêu cầu xử lý nghiêm trường hợp san ủi đồi núi. Ảnh minh họa: TD.

Về xây dựng và vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương tập trung nguồn lực đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ; cung cấp dịch vụ công trực tuyến để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiến tới chính phủ số.

Ngoài ra, các địa phương bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và vận hành hệ thống thông tin đất đai; trước mắt ưu tiên bố trí cho các hoạt động quản lý, xây dựng, nâng cấp, duy trì, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu các địa phương rà soát, sửa đổi, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính được ban hành tại địa phương không hợp lý, kéo dài thời gian thực hiện, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Đáng chú ý, các địa phương cần quan tâm đến công tác đăng ký đất đai, nhất là công tác đăng ký đất đai đối với người sử dụng đất chưa đăng ký đất đai và đối với đất được giao để quản lý; làm rõ trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với cán bộ, người có trách nhiệm đối với các hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chậm giải quyết.