Companies Market Cap: Aramco là công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới

Companies Market Cap: Aramco là công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới

Theo tính toán của trang tổng hợp giá trị vốn hóa thị trường của các công ty toàn cầu Companies Market Cap, tập đoàn năng lượng khổng lồ Saudi Aramco của Saudi Arabia là công ty có lợi nhuận cao nhất trên thế giới, với lợi nhuận trong 12 tháng kết thúc vào tháng 6/2022 đạt 279,4 tỷ USD.