Hải Phòng dự kiến đầu tư 5.000 tỷ đồng cho 2 dự án nhà máy đốt rác phát điện

Hải Phòng dự kiến đầu tư 5.000 tỷ đồng cho 2 dự án nhà máy đốt rác phát điện

Theo đó cả 2 nhà máy này đều sử dụng công nghệ đốt rác phát điện, xử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốt, thu hồi năng lượng để phát điện. Tỷ lệ tro bay và vật liệu thay thế tại hệ thống xử lý khí thải không vượt quá 5% khối lượng rác xử lý, tỷ lệ tro xỉ không vượt quá 15% khối lượng rác xử lý.
Đông Nam Á đang lãng phí `mỏ vàng lớn` từ rác thải nhựa

Đông Nam Á đang lãng phí `mỏ vàng lớn` từ rác thải nhựa

Theo báo cáo từ Ngân hàng Thế Giới, Đông Nam Á đang thiệt hại hàng tỉ USD mỗi năm từ số rác thải nhựa bị vứt bỏ. Đây thực sự là “mỏ vàng lớn” bị lãng phí khi những rác thải nhựa này đều có thể tái chế được.