Ngày vía Thần Tài dự báo mua vàng `online` lên ngôi

Ngày vía Thần Tài dự báo mua vàng `online` lên ngôi

Năm nay, ngày vía Thần Tài rơi vào chủ nhật 21/2, để phòng dịch COVID-19 nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bên cạnh việc thực hiện các biện pháp an toàn đã đẩy mạnh hoạt động bán hàng online.