Tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất

Tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất

Năm 2022, Hà Nội đặt mục tiêu đấu giá khoảng 1.561,42ha đất tại 634 dự án. Song, từ đầu năm đến nay, UBND các quận, huyện, thị xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội mới tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 33 dự án với gần 5,9 ha đất ở (không tính đất xây dựng hạ tầng).