Nhân sự Thuduc House tiếp tục biến động

Nhân sự Thuduc House tiếp tục biến động

Thuduc House vừa miễn nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc và một thành viên HĐQT. Sau đợt điều chỉnh này, số lượng thành viên HĐQT công ty đã giảm về mức tối thiểu theo quy định của pháp luật.
Thuduc House bầu chủ tịch tạm thời

Thuduc House bầu chủ tịch tạm thời

Ông Lữ Minh Sơn, người vừa gia nhập vào HĐQT của Thuduc House trong khoảng hơn hai tháng trở lại đây đã được bầu làm Chủ tịch tạm thời cho đến khi công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.
Chủ tịch Thuduc House Lê Chí Hiếu xin từ nhiệm

Chủ tịch Thuduc House Lê Chí Hiếu xin từ nhiệm

Sau loạt vấn đề liên quan đến các nhân sự cấp cao của Thuduc House bị bắt và công ty kinh doanh thua lỗ năm 2021, mới đây Chủ tịch HĐQT của công ty cũng xin rút lui sau gần 30 năm gắn bó.