Thuduc House bầu chủ tịch tạm thời

Lê Thị Thu Hà 15:04 | 11/02/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ông Lữ Minh Sơn, người vừa gia nhập vào HĐQT của Thuduc House trong khoảng hơn hai tháng trở lại đây đã được bầu làm Chủ tịch tạm thời cho đến khi công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - Mã: TDH) vừa thông qua việc bầu ông Lữ Minh Sơn tạm giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 9/2  cho đến khi công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Vị trí này trước đó thuộc về ông Lê Chí Hiếu. Hôm 8/2, ông Hiếu đã viết đơn xin rút lui khỏi Hội đồng quản trị sau gần 20 năm tại vị và đã được miễn nhiệm.

Theo giới thiệu, ông Lữ Minh Sơn (sinh năm 1971) có trình độ cử nhân kinh tế tại Đại học Ngân hàng TP HCM, vừa được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT Thuduc House ngày 22/12/2021.

Trước đó, ngày 30/11/2021 ông Sơn được bầu làm Phó Tổng Giám đốc công ty phụ trách mảng tài chính. Từ ngày 1/7 đến ngày 30/11/2021 ông Sơn nắm giữ vị trí kế toán trưởng của Thuduc House.

Trước khi gia nhập Thuduc House vào năm 2020, ông Sơn có nhiều năm công tác với vai trò kiểm toán, giám đốc kiểm toán, kế toán trưởng và giám đốc tài chính tại nhiều công ty trong lĩnh vực tài chính kế toán như Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn, Công ty TNHH Kiểm toán U&I, CTCP Đầu tư Địa ốc Nova, Công ty TNHH American General Construction,...

Hiện Thuduc House bao gồm 4 thành viên HĐQT là ông Dương Ngọc Hải, ông Đàm Mạnh Cường, ông Tạ Chí Cường và ông Lữ Minh Sơn. Các thành viên này vừa mới được bổ nhiệm vào tháng 12/2021.

Theo kế hoạch, trong tháng 3 hoặc tháng 4 tới, Thuduc House sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bao gồm báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên thay thế, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ…