Thêm hai phó tổng và một thành viên HĐQT của Thuduc House xin từ nhiệm

Lê Thị Thu Hà 16:04 | 25/02/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau vụ chiếm đoạt thuế rúng động thị trường chứng khoán khiến một loạt lãnh đạo bị bắt, nhân sự cấp cao của Thuduc House liên tục có sự biến động từ vị trí Chủ tịch HĐQT, HĐQT cho tới ban giám đốc.

Hội đồng quản trị của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - Mã: TDH) vừa công bố nghị quyết thông qua miễn nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc và một thành viên HĐQT.

Ông Lê Chí Thủ Khoa và ông Lữ Minh Sơn sẽ miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/3. Còn ông Tạ Chí Cường xin rút khỏi HĐQT từ ngày 24/2.

Ông Lữ Minh Sơn được bầu làm Phó Tổng Giám đốc công ty phụ trách mảng tài chính từ ngày 30/11/2021. Ông Sơn đã được bầu tạm giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 9/2 cho đến khi công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Trước khi lên làm Phó Tổng Giám đốc, ông Sơn làm Kế toán trưởng từ ngày 1/7 đến ngày 30/11/2021.

Ông Lê Chí Thủ Khoa được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc của Thuduc House từ ngày 1/11/2021. 

Về ông Tạ Chí Cường, ông mới được bầu vào thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên tài khóa năm 2020 cuối tháng 12/2021.

Sau khi ông Cường rút khỏi HĐQT, thành viên HĐQT chỉ còn lại ba người là ông Dương Ngọc Hải, ông Đàm Mạnh Cường và ông Lữ Minh Sơn, Chủ tịch HĐQT. 

Sau vụ chiếm đoạt thuế rúng động thị trường chứng khoán khiến một loạt lãnh đạo bị bắt, nhân sự cấp cao của Thuduc House liên tục có sự biến động từ vị trí Chủ tịch HĐQT, HĐQT, ban giám đốc.

Trong tháng 3 hoặc tháng 4 tới, Thuduc House sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bao gồm báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên thay thế, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ…