Chuyên gia: Thí điểm thu thuế nhà đất thứ hai vào thời điểm này không hợp tình hợp lý

Chuyên gia: Thí điểm thu thuế nhà đất thứ hai vào thời điểm này không hợp tình hợp lý

Nhiều chuyên gia ủng hộ đề xuất đánh thuế sở hữu nhà, đất thứ hai nếu xét về lâu dài, nhất là khi Việt Nam chưa có thuế tài sản, việc thí điểm đánh thuế bất động sản thứ hai nhằm chống đầu cơ hướng đến thị trường phát triển minh bạch, bền vững hơn. Tuy nhiên, nếu áp dụng ngay tại thời điểm hiện nay thì chưa thực sự hợp lý mà cần phải lựa chọn thời điểm thích hợp để không gây sốc cho thị trường.
Đề xuất xây dựng Luật thuế bất động sản

Đề xuất xây dựng Luật thuế bất động sản

Nếu được thông qua vào năm 2025, Luật thuế bất động sản dự kiến sẽ có các mức thuế khác nhau đối với nhà ở, đất ở và chung cư. Đối với đất chưa đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng theo đúng quy định dự kiến sẽ bị áp dụng mức thuế suất cao.