Doanh nghiệp mắc gì khi tiếp cận dòng vốn 'xanh'?

Doanh nghiệp mắc gì khi tiếp cận dòng vốn 'xanh'?

Dù tài chính xanh là kênh dẫn vốn quan trọng cho doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững nhưng đa số doanh nghiệp chưa nắm được các thông tin liên quan đến chuyển đổi xanh. Cùng với đó, sự vướng mắc trong chính sách khiến nhiều đơn vị không tiếp cận được dòng vốn xanh với lãi suất ưu đãi.
60% doanh nghiệp chưa bao giờ đề xuất vay vốn ngân hàng xanh

60% doanh nghiệp chưa bao giờ đề xuất vay vốn ngân hàng xanh

(DNVN) - Sự tăng trưởng của nền kinh tế góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đời sống xã hội, nhưng kéo theo là những tác động ngày càng nghiêm trọng đến môi trường. Khi đó, vai trò của các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các ngân hàng được đẩy lên cao với xu hướng tín dụng xanh.