Chủ đầu tư xây dựng đài hóa thân Hoàn Vũ rộng gần 80 ha tại Nghệ An là ai?

Chủ đầu tư xây dựng đài hóa thân Hoàn Vũ rộng gần 80 ha tại Nghệ An là ai?

Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3672/QĐ-UBNĐ ngày 17/8/2017. Sau nhiều lần điều chỉnh, Dự án có diện tích 78,47 ha tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An là chủ đầu tư dự án nêu trên.