Huyện nào ở Nghệ An sẽ được quy hoạch 6 khu đô thị?

19:05 | 09/10/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo quy hoạch, đến năm 2035, huyện Yên Thành có 6 đô thị, trong đó có 1 đô thị trung tâm - loại IV (nâng cấp thị trấn Yên Thành lên đô thị loại IV), 5 đô thị vệ tinh - loại V.  Tỷ lệ đô thị hóa đạt 21,2%.

Quy hoạch huyện Yên Thành mới được UBND tỉnh Nghệ An thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2019, nhằm điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Thành đến năm 2020 (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 17/4/2017).

Huyện Yên Thành định hướng phát triển không gian thành 5 vùng, gồm: Vùng trung tâm (6 xã và 1 thị trấn) có tổng diện tích 5.067 ha với chức năng là xây dựng tập trung về đô thị, hành chính, dịch vụ, công nghiệp, chuyển giao công nghệ của huyện.

Theo đó, quy hoạch tổng thể huyện Yên Thành đến năm 2020, tầm nhìn 2035, trong đó, tập trung vào các thế mạnh nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch và các loại hình công nghiệp, dịch vụ cho lĩnh vực nông nghiệp.

Đến cuối năm 2019, Yên Thành đã có 38/38 xã đạt chuẩn NTM; huyện đạt 9/9 tiêu chí xây dựng huyện NTM, đặc biệt huyện không còn nợ đọng trong xây dựng NTM trong xây dựng cơ bản

“Yên Thành sẽ được quy hoạch với tính chất là huyện nông nghiệp trọng điểm của tỉnh Nghệ An, đảm bảo an ninh lương thực của tỉnh, là huyện có lợi thế phát triển dịch vụ du lịch sinh thái gắn với khu vực hồ Vệ Vừng, du lịch văn hóa, lịch sử, có vị thế phát triển mô hình đô thị - nông thôn bền vững gắn với các định hướng đô thị sinh thái, đô thị thông minh, làng sinh thái”, Bí thư Huyện ủy Yên Thành Nguyễn Văn Đệ cho biết.

Vùng phía Bắc (8 xã và 2 đô thị), là vùng đô thị hỗn hợp, phát triển chủ đạo các không gian vùng sản xuất nông lâm nghiệp chất lượng cao, theo hình thức kinh tế vườn đồi trang trại, công nghiệp chế biến nông - lâm sản, vừa trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, dược liệu, vừa phát triển chăn nuôi...

Vùng phía Đông với chức năng thương mại dịch vụ, đầu mối giao thông, gồm toàn bộ ranh giới hành chính (4 xã) là trung tâm động lực phát triển dịch vụ, giao thông, giao thương hàng hóa phía Đông của huyện.

Vùng phía Tây và Tây Bắc - Kinh tế nông lâm nghiệp, du lịch sinh thái (9 xã) với tổng diện tích 17.615 ha, có chức năng là không gian bảo vệ rừng quốc gia, rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất và các không gian dịch vụ du lịch, không gian các vùng cảnh quan, sinh thái tự nhiên và vùng bảo tồn di tích lịch sử cách mạng.

Vùng phía Nam (12 xã), diện tích 12.165 ha với chức năng là không gian phát triển hỗn hợp đô thị, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, phát triển dịch vụ, phát triển nông sản hàng hóa.

Một góc thị trấn Yên Thành hôm nay

Cụ thể: Đô thị trung tâm phát triển trên cơ sở nâng cấp thị trấn Yên Thành. Chức năng là đô thị trung tâm hành chính, dịch vụ, công nghiệp, chuyển giao công nghệ của huyện; Quy mô dân số đô thị năm 2025 khoảng 11.000 người, năm 2015 khoảng 20.000 người.

Đô thị mới Vân Tụ phát triển trên cơ sở trung tâm xã Công Thành, một phần xã Khánh Thành, Liên Thành. Chức năng là đô thị hỗn hợp phát triển dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, trung tâm tiểu vùng phía Nam của huyện; Quy mô dân số đô thị năm 2025 khoảng 12.000 người; diện tích 300 ha.

Đô thị mới Đô Thành phát triển trên cơ sở trung tâm xã Đô Thành, chức năng là đô thị thương mại dịch vụ, trung tâm của tiểu vùng kinh tế phía Đông của huyện Yên Thành; Quy mô dân số đô thị năm 2025 khoảng 13.000 người, quy mô đất đô thị năm 2025 khoảng 370 ha.

Đô thị mới Tân Thành phát triển trên cơ sở trung tâm xã Tân Thành, chức năng là đô thị phát triển hỗn hợp, chế biến lâm sản, nông sản, tiểu thủ công nghiệp và phát triển du lịch sinh thái. Quy mô dân số đô thị năm 2035 khoảng 7.000 người, quy mô đất đô thị năm 2035 khoảng 210 ha.

Đô thị mới Lăng Thành phát triển trên cơ sở trung tâm xã Lăng Thành: Chức năng là đô thị phát triển hỗn hợp, chế biến lâm sản, nông sản, tiểu thủ công nghiệp và phát triển du lịch sinh thái; Quy mô dân số đô thị năm 2035 khoảng 8.000 người.

Đô thị mới Tây Thành phát triển trên cơ sở trung tâm xã Tây Thành (dân số hiện trạng khoảng 2.100 người); Chức năng là đô thị phát triển hỗn hợp, chế biến lâm sản, nông sản, tiểu thủ công nghiệp và phát triển du lịch sinh thái; Quy mô dân số đô thị năm 2035 khoảng 5.000 người; Quy mô đất đô thị năm 2035 khoảng 150 ha.

Bản đồ quy hoạch các khu đô thị tại  huyện Yên Thành

Theo đó, huyện Yên Thành định hướng phát triển không gian thành 5 vùng.

Vùng 1: Vùng trung tâm gồm các xã: Hoa Thành, Hợp Thành, Văn Thành, Tăng Thành, Xuân Thành, Nhân Thành và thị trấn Yên Thành. Tổng diện tích là: 5.067 ha bằng 9,25% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện. Chức năng: Xây dựng tập trung về đô thị, hành chính, dịch vụ, công nghiệp, chuyển giao công nghệ của huyện.

Vùng 2: Quy hoạch phân vùng phía Nam, gồm toàn bộ ranh giới hành chính các xã: Liên Thành, Khánh Thành, Công Thành, Mỹ Thành, Bảo Thành, Sơn Thành, Viên Thành, Vĩnh Thành, Long Thành, Trung Thành và Nam Thành.

Tổng diện tích là: 12.165 ha bằng 22,21% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện. Chức năng là không gian phát triển hỗn hợp đô thị, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, phát triển dịch vụ, phát triển nông sản hàng hóa. Trung tâm là đô thị Vân Tụ có chức năng là đô thị hỗn hợp phát triển dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp

Vùng 3: Quy hoạch phân vùng phía Bắc, gồm đô thị Tân Thành, đô thị Lăng Thành và toàn bộ ranh giới hành chính các xã: Tân Thành, Mã Thành, Tiến Thành, Lăng Thành, Hùng Thành, Phúc Thành, Hậu Thành và Đức Thành.

Đây là vùng đô thị hỗn hợp, phát triển chủ đạo các không gian vùng sản xuất nông lâm nghiệp chất lượng cao, theo hình thức kinh tế vườn đồi trang trại. Phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm sản, vừa trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, dược liệu, vừa phát triển chăn nuôi...

Vùng 4, phía Đông - Thương mại dịch vụ, đầu mối giao thông, gồm toàn bộ ranh giới hành chính các xã: Đô Thành, Thọ Thành, Hồng Thành, Phú Thành. Tổng diện tích  3.019 ha, bằng 5,51% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện. Chức năng vùng này là trung tâm động lực phát triển dịch vụ, giao thông, giao thương hàng hóa phía Đông của huyện.

Vùng 5: Phía Tây và Tây Bắc - Kinh tế nông lâm nghiệp, du lịch sinh thái, gồm toàn bộ ranh giới hành chính các xã: Kim Thành, Quang Thành, Tây Thành, Đồng Thành, Thịnh Thành, Minh Thành, Lý Thành, Bắc Thành và Đại Thành. Tổng diện tích là: 17.615 ha bằng 32,16% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện. Vùng này có chức năng là không gian bảo vệ rừng quốc gia, rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất; Phát triển chủ đạo các không gian dịch vụ du lịch, không gian các vùng cảnh quan, sinh thái tự nhiên và vùng bảo tồn di tích lịch sử cách mạng.

UBND tỉnh thông qua quy hoạch rất có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay, quy hoạch sẽ làm nền tảng cho Yên Thành trong phát triển kinh tế - xã hội bắt đầu từ năm 2019. Quy hoạch cũng xây dựng vùng huyện Yên Thành nhằm phát huy vị thế và sức mạnh tổng hợp của huyện trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với các định hướng bền vững, khai thác có hiệu quả mối quan hệ nội và ngoại vùng. Trong đó, tập trung vào các thế mạnh nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch và các loại hình công nghiệp, dịch vụ cho lĩnh vực nông nghiệp. Yên Thành sẽ được quy hoạch với tính chất là huyện nông nghiệp trọng điểm của tỉnh Nghệ An, đảm bảo an ninh lương thực của tỉnh, là huyện có lợi thế phát triển dịch vụ du lịch sinh thái gắn với khu vực hồ Vệ Vừng, du lịch văn hóa, lịch sử, có vị thế  phát triển mô hình đô thị - nông thôn bền vững gắn với các định hướng đô thị sinh thái, đô thị thông minh, làng sinh thái.