Có 13.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường mỗi tháng

Có 13.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường mỗi tháng

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong quý I/2021, có 40.300 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2020