TPBank lãi hơn 3.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

TPBank lãi hơn 3.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với sự tăng trưởng vượt bậc ở các chỉ số kinh doanh, cùng với sự cải thiện đáng kể ở nền tảng vốn và hiệu quả sử dụng đồng vốn.