Quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp có gì đặc biệt?

Quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp có gì đặc biệt?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5/3/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
Phát hành trái phiếu doanh nghiệp giảm mạnh trong quý III, dự báo thị trường có thể tiếp tục trầm lắng

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp giảm mạnh trong quý III, dự báo thị trường có thể tiếp tục trầm lắng

Theo thống kê từ VNDirect ngày 11/10, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong quý III/2022 đạt 60.635 tỷ đồng, giảm mạnh 50,5% so với quý trước và giảm 70,9% so với cùng kỳ. Tỷ lệ phát hành thành công đạt 98,9%. Trong đó, tỷ lệ trái phiếu phát hành riêng lẻ và công chúng lần lượt là 97,4% và 2,6%.
Nghị định mới về trái phiếu doanh nghiệp: Tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn

Nghị định mới về trái phiếu doanh nghiệp: Tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn

Bộ Tài chính vừa tổ chức họp báo giới thiệu các điểm mới cần lưu ý về Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 153/2020/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.