LienVietPostBank (LPB) chốt lãi suất phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu

LienVietPostBank (LPB) chốt lãi suất phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu

Cùng ngày bầu Thụy lên tân Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng đã về tay Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (HOSE: LPB). Ngày 12/12, LPB có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thông báo lãi suất trái phiếu LPB7Y202201 và LPB10Y202201 của kỳ tính lãi đầu tiên.