Phát Đạt: Lợi nhuận quý II giảm 83%, thu nhập ban lãnh đạo tăng nhẹ

Phát Đạt: Lợi nhuận quý II giảm 83%, thu nhập ban lãnh đạo tăng nhẹ

“Tình hình nền kinh tế nhìn chung vẫn còn khó khăn, trong đó có ngành bất động sản. Vì vậy, hoạt động đầu tư và phát triển các dự án bất động sản của Công ty chưa được thuận lợi” là giải trình của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR) khi lợi nhuận trong quý II của công ty giảm sâu so với cùng kỳ.
Phát Đạt (PDR): Đã tất toán sạch nợ TPDN như cam kết năm ngoái, năm nay mở bán ít nhất 4 dự án

Phát Đạt (PDR): Đã tất toán sạch nợ TPDN như cam kết năm ngoái, năm nay mở bán ít nhất 4 dự án

Theo đánh giá của HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR), nhu cầu và tiêu chuẩn đối với sản phẩm bất động sản tại Việt Nam đang thay đổi rất nhiều sau giai đoạn xáo trộn vừa qua. Năm nay, doanh nghiệp dự kiến sẽ triển khai kế hoạch tái thiết kế sản phẩm, đồng thời mở bán 4 - 6 dự án với tổng giá trị 30.000 - 40.000 tỷ đồng.