Hai lãnh đạo FLC Faros cùng xin từ nhiệm

Hai lãnh đạo FLC Faros cùng xin từ nhiệm

Trước thông tin ông Trịnh Văn Quyết - người từng có nhiều đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của FLC Faros - và 3 cá nhân liên quan bị khởi tố thêm tội danh mới, 2 lãnh đạo của FLC Faros đã xin từ nhiệm.