Tập đoàn FLC bán toàn bộ 1,24 triệu cổ phiếu GAB

Tập đoàn FLC bán toàn bộ 1,24 triệu cổ phiếu GAB

Giao dịch trái chiều của ông Trịnh Văn Quyết và Tập đoàn FLC thực hiện trong bối cảnh GAB đang lấy ý kiến cổ đông về việc cho phép ông Quyết và FLC được nâng tỷ lệ sở hữu lên các mức theo quy định của pháp luật.