Đường “cụt” 52 tỷ bỏ không giữa đồng

Đường “cụt” 52 tỷ bỏ không giữa đồng

Một tuyến đường được đầu tư với nguồn vốn lên tới 52 tỷ đồng, với chiều dài 2,3km nhưng đến này vẫn là đường “cụt”, nằm không giữa đồng trở thành chỗ cho người dân phơi rơm rạ và thả trâu bò.