Thủ tướng: Hoàn thành hướng dẫn chính sách đặc thù với TP HCM chậm nhất là ngày 15/8

Thủ tướng: Hoàn thành hướng dẫn chính sách đặc thù với TP HCM chậm nhất là ngày 15/8

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quyết tâm thực hiện bằng được Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM với tư tưởng chủ động, kịp thời, bám sát tình hình thực tiễn, hành động quyết liệt và có sản phẩm cụ thể với hiệu quả cân đong đo đếm được, nhân dân được thụ hưởng thật; ban hành văn bản hướng dẫn chậm nhất là ngày 15/8.