TP HCM: Nhiều dự án đang được xem xét giải quyết chấp thuận chủ trương đầu tư

Nguyễn Lê 15:38 | 27/06/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong số này có 3 dự án đang vướng mắc về pháp lý, 3 dự án đang được cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra và 49 dự án có vướng mắc thuộc thẩm quyền xem xét của thành phố.

(Ảnh minh họa).

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) TP HCM vừa có báo cáo gửi UBND TP HCM về tình hình thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư hàng trăm dự án nhà ở trên địa bàn.

Theo đó, Sở này phân nhóm các dự án đang vướng mắc và đề xuất hướng xử lý trong thời gian tới.

Nhóm thứ nhất là các dự án đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư. Hiện nay Sở này đang thụ lý 117 hồ sơ. Trong đó, có đến 62 dự án không đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại do dự án không có đất ở hoặc không nhận chuyển nhượng toàn bộ đất ở theo quy định của Luật Nhà ở 2014.

Đối với nhóm này, Sở KHĐT kiến nghị UBND TP không chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án này vì không đáp ứng được điều kiện để được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án nhà ở theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Nhà ở.

Đồng thời, thông tin cho nhà đầu tư được biết về việc không tiếp tục xử lý hồ sơ đề nghị của nhà đầu tư.

Đối với 55 dự án còn lại, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đang xem xét giải quyết chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định. Trong đó, có 3 dự án đang vướng mắc về pháp lý, 3 dự án đang được cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra và 49 dự án có vướng mắc thuộc thẩm quyền xem xét của thành phố.

Về hướng xử lý, đối với nhóm vướng mắc về quy định pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Sở KHĐT đề xuất UBND TP HCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng nghiên cứu kiến nghị Tổ công tác của Thủ tướng xem xét giải quyết với các dự án đang vướng mắc về pháp lý.

Đối với các dự án đang được cơ quan có thẩm quyền thanh tra, Sở KHĐT đề nghị chờ kết luận của các cơ quan chức năng sau đó sẽ tiếp tục xem xét xử lý. Đồng thời, các sở ngành liên quan phối hợp giải quyết theo chức năng nhiệm vụ để giải quyết vấn đề của các dự án vướng mắc thuộc thẩm quyền xem xét của thành phố,...

Nhóm thứ hai là nhóm 50 dự án đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trong đó, có 19 dự án đang gặp vướng mắc về áp dụng quy định pháp luật và 31 dự án đang rà soát pháp lý hoặc vướng mắc do quá trình thanh tra, kiểm tra.

Đối với nhóm này, Sở KHĐT đã phân loại các vướng mắc cụ thể và đề xuất UBND TP HCM chỉ đạo các sở ngành giải quyết vướng mắc cho từng dự án theo thẩm quyền.