Phòng vệ thương mại: Rào cản từ các FTA

Phòng vệ thương mại: Rào cản từ các FTA

Với nhiều FTA được ký kết và thực thi, việc gia tăng các biện pháp phòng vệ thương mại tại nhiều nước, khu vực thị trường xuất khẩu là điều các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải đối mặt.